سال جديد و ترم آخر دانشگاه

تحویل سال تهران نبودم ، این چند روز هم تا می توانستم اخبار را پیکیری نکردم ( البته این رویه این چند ماه اخیر است ) ولی باز از گوشه و کنار می شنوم و همین کم ، برای نگران شدن و تاسف خوردن کافیست .

امیدوارم سال ۸۶ همه ما عاقل شده باشیم و تصمیم های عاقلانه بگیریم ، مخصوصا تصمیم هایی که هزینه  آنرا دیگران می پردازند.

بگذریم .

این ترم ، ترم آخر است و من هم درگیر پایان نامه شده ام . در این چند روز تعطیلات کمی فرصت شد بخوانم و سعی کنم موضوع را در ذهنم واضحتر کنم .

آرش کار خود را کرد و موضوع پایان نامه من شد و استاد راهنمای محترمه هم پذیرفت و گفت باید جالب باشد . گرچه او دکترای جامعه شناسی دارد و حال قرار است استاد راهنمای یک کار مردم شناسی باشد .

آنهم بررسی اسطوره آرش کمانگیر

تا چه شود ...

/ 0 نظر / 9 بازدید