مدرسه عشق


مدرسه عشق
 
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که در ان همواره اول صبح
به زبانی ساده مهر تدریس کنند
 
و بگویند خدا خالق زیبا یی
وسراینده عشق
افریننده ماست
 
مهربا نیست که ما را به
نکویی
دانایی
زیبایی
 
وبه خود می خواند
جنتی دارد نزدیک زیبا و بزرگ
دوزخی دارد -به گمانم-
کوچک وبعید
در پی سودائی ست که ببخشد ما را
 
و بفهماندمان
ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
وریاضی با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند
 
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
 
ونخوانند کسی را حیوان
ونگویند کسی را کودن
ومعلم هر روز
روح را حاضر وغایب بکند
وبجز ایمانش هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغز ها پر نشود چون انبار قلب خالی نشود از احساس
درسهایی بدهند
که بجای مغز , دلها را تسخیر کند
 
از کتاب تاریخ جنگ را بردارند
در کلاس انشاء
هر کسی حرف دلش را بزند
غیر ممکن را از خاطره ها محو کنند
تا کسی بعد از این
باز همواره نگوید هرگز
وبه آسانی همرنگ جماعت نشود
 
زنگ نقاشی تکرار شود
رنگ را در پائیز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه
وعبادت را در خدمت خلق
کار را در کندو
وطبیعت را در جنگل و دشت
 
مشق شب این باشدکه شبی چندین بار
همه تکرار کنیم:
 
عدل
آزادی
قانون
شادی
امتحانی بشود که بسنجد ما را
 
تا بفهمند چقدر
عاشق و آگه و آدم شده ایم
 
در مجالی که برایم با قیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که در آن آخر وقت به زبانی ساده
شعر تدریس کنند
 
وبگویند که تا فردا صبح
 
خالق عشق نگهدار شما

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
کورش-وفادار دلشکسته

سلام ...يه سرپيش من بيا..پشيمون نميشي! اين صرفاً يک دعوته از شما برای ديدن وبلاگم اميدوارم ناراحت نشده باشيد..

رضا

كاش مي شد سرزمين عشق را / در ميان گامها تقسيم كرد / كاش مي شد با نگاه شاپرك/ عشق را بر آسمان تفهيم كرد/ كاش مي شد با دو چشم عاطفه / قلب سرد آسمان را ناز كرد / كاش مي شد با پري از برگ ياس / تا طلوع سرخ گل پرواز كرد / كاش ميشد با نسيمشامگاه / برگ زرد ياس ها را رنگ كرد / كاش مي شد با خزان قلبها / مثل دشمن عاشقانه جنگ كرد / كاش ميشد در سكوت دشت شب / ناله غمگين باران را شنيد / بعد دست قطره هايش را گرفت / تا بهار آرزو ها پر كشيد / كاش مي شد مثل يك حس لطيف / لا به لاي آسمان پر نور شد / كاش ميشد چادر شب را كشيد / از نقاب شوم ظلمت دور شد/ [گل]

آرش

قشنگ بود. مرسی [لبخند]