سهراب سپهری شاعر زمان خود يا ...

قسمت دوم کنفرانس سهراب هم برگزار شد و من از او ، از زندگيش گفتم و خواندم تکه هايی را ، از اطاق آبی و گفتگو با استاد گفتم و از معلم نقاشی ما خواندم . و خواندم از صدای پای آب ، از مسافر ، از خانه دوست کجاست ؟ گفته بودند بعضی که سهراب شاعر زمان خود نيست و نمی بيند شرايط اجتماعی زمان خود را و ظلم را و در عالم خيال خود گم است و من خواندم از شعرهای او در پاسخ شايد که :

چشم ها را بايد شست ، جور ديگر بايد ديد

و آب را گل نکنيم ، شايد اين آب روان ميرود 

و کار ما نيست شناسايی راز گل سرخ ، کار ما اين است که پی آواز حقيقت بدويم

و گفتم که سهراب شايد فراتر از زمان ومکان می گفت و مگر راز ماندگاری چيست ؟

کنفرانس کلاس جامعه شناسی ادبيات تمام شد ولی من هنوز مهمان سهراب هستم و چه خوش می گذرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید