زير درخت و حلقه ازدواج

دیروز عجله کردم ، حلقه ازدواجم را خانه جاگذاشتم . دیرم شده بود و وقتی فهمیدم که دیگر فرصتی برای برگشت به خانه نبود . تمام روز نبود آنرا حس کردم . در طول 5 سال زندگی مشترک فکر میکنم این دومین بار بود که حلقه ام را جا میگذاشتم .

بعضی چیزها شاید بسیار ساده باشند ، آنقدر ساده که حتی در وبلاگ هم نشود از آنها گفت . و باقی بماند ….. 

/ 0 نظر / 8 بازدید