زير درخت با ناکجا آباد

امتحانات تقريبا به نيمه رسيده ، و فرصتی پيش آمد تا بنويسم . ميخواستم ابتدا از نتايج فوتبال و تحليلهای شده ( در حقيقت تسويه حسابهای شده )در اين ايام و اخلاق زيبای ما ايرانيان که راحت همه چيز را به عرش و فرش می بريم و می اوريم بنويسم که ماند برای شايد يک فرصت ديگر ، بعد خواستم به بهانه جيره بندی بنزين و آماده شدن برای رياضت چند ساله بنويسم ( راستی يادتان می آيد، رئيس جمهور محترم در نطق های انتخاباتی خود به رياضت اشاره ای کرده باشد ؟ البته مثل خيلی چيزهايی ديگر که اصلا در آن نطقها اشاره نشده بود ولی بوقوع پيوست ) ، که آنهم باشد برای يک فرصت بهتر . اما ديروز فرصتی پيش آمد تا فيلم  Finding Neverland  را ببينم ، اگر فرصتی دست داد ، ببينيد ، لطيف بود و ديدنی ، شايد شما هم لذت برديد .

/ 1 نظر / 7 بازدید
حسين

سلام ولی من خودم بارها و بارها تو جمعهای مختلف از مسوولين گرفته تا مردم عادی شنيدم که رئيس جمهور محترم پرسيدن که کی گشنه است؟ کی تشنه است؟الحمدالله همه هم يک صدا جواب دادن دشمن. پس يا ايشون می خواستن آمادگی ذهنی برای رياضت کشيدن ايجاد کنن يا دشمن خوديه يا اساسا فرضيه رياضت کشيدن غلطه.از اينا گذشته رياضت جزو ساختار شرقه. عيبی نداره که.