زير درخت بعد از ۳۷ سالگی

بیش از ۱۰ روز از ۳۷ سالگی هم گذشت و راستش باز اتفاق عجیبی نیافتاد و من هنوز همان حامد کوچکم که قد کشید ،مدرسه رفت ، درس خواند و فکر کرد یاد گرفته ، سبیلش در آمد ،دانشگاه رفت و باز فکر کرد که خبری شده ، موهایش شروع به ریختن کرد ، کار کرد و فکر کرد که خیلی کارش درست است ، حال از موها آنچه باقی مانده کم کم دارد سفید هم میشود ولی هنوز خبری نیست . گرچه راستش هنوز هم درست نمیدانم باید چه خبری می شد ؟  

البته من نسبت به گذشته تفاوت هم کرده ام ، شاید خیلی ، نسبت به ۵ سال پیش را می گویم .

عاشق شده ام و حال ، پدر ، و این دل می طپد ، تند ، خیلی تند .

/ 0 نظر / 7 بازدید