زير درخت و موضوع پايان نامه

موضوع پایان نامه ، شد آرش کمانگیر و من کم و بیش این روزها بدونبال منابع هستم و همانطور که حدس میزدم ، قلیلند . در کنار منابع ، سوالات هم در ‌ذهنم شکل میگردد . شاید بنوعی بدونبال سوال هم هستم .

جدا از داستان تیر انداختن او من بدونبال آرش در قبل از این تیر انداختن هم هستم و اینکه آیا تنها یک روایت است یا نه ؟ آرش پهلوان بود و به همین رو ، تیر انداخت و یا مجبور به تیر انداختن شد و بعد پهلوان ؟

و آیا آرش تنها پهلوانی کاربردی بود تا بیایید تیری بیاندازد و بمیرد ؟

و این داستان که ایرانیان همیشه بدنبال منجی میگردند

و چرا جنگ مغلوبه شده بود و چرا ایرانیان مجبور شدند مرز را به تیر بسپارند

و ...

سوالاتم را باید فهرست کنم و باید بیشتر بیاندیشم و بخوانم

و خوش شانس خواهم بود  اگر دیگران هم زیر درخت ، برایم از آرش و سوالات و پاسخ هایشان بگویند .   

/ 2 نظر / 8 بازدید
ناناز

برای خود من سوالاتی مطرحه.مثلا اين که اصلا اين جناب آرش کی بوده و چه پيشينه ای داشته که اين قدر قبولش داشتنو سرنوشت يه کشورو سپردن دستش؟ يا اين که بعدش چه بلايی سرش مياد و چرا ديگه اثری ازش نيست توی افسانه ها؟

محمد خوش زبان

با این جمله خیلی حال کردم... و این داستان که ایرانیان همیشه بدنبال منجی میگردند.