زير درخت و ديوانه

يک ديوانه شايد

از آنچه در قلبش می سوزد ، ديوانه شده باشد .

 

برای حوای آدم ، ادم حوا

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
iهدا

و گاهی شاید دیوانگی مان به خاطر افکاری است که در ما وول می خورد و باری غریبگان نا آشناست.

حسین

Sometimes our light goes out but it is blown again in to flame by an encounter with another human being. Each of us owes the deepest thanks to those who have rekindled this inner light