زير درخت و حسرت ماندن

دیروز کانال ۵ ، فیلم هیوای مرحوم ملاقلی پور را نشان داد . گاه با لحظاتی از فیلم ها میروم و یا شاید می مانم . دیروز با لحظه ای که در فیلم مسیر کانال باز شد و دیدیم حسرت رزمنده نشته بر در کانال ( با بازی جمشید هاشم پور) و نگاه او را به خودش که مجبور به ترک کانال میشود و گذشتن این دو از کنار هم  و نگاه پر حسرت و ...

و من ماندم با این حسرت ...

/ 0 نظر / 7 بازدید