زير در خت و حيرت از اينهمه تعصب

نامه خانم رجی بر علیه خاتمی و اصلاحات را خواندم ، با آن ادبیات عجیب و عصبی و در شگفتم از این همه تعصب کور و البته شایدهم کاملا آگاهانه . استدلالهای عجیب و بی منطق نامه هم کلافه ام کرد و البته این خانم به من هم مثل تمام آن ۲۷ میلیون نفر دیگری که به خاتمی رای داده بودیم توهین کرد ( بماند آنکه اگر خاتمی می توانست بازهم کاندیدا شود ، چقدر رای می آورد ؟ ) . گرچه این خانم در درجه ای از اهمیت نیست که توهینش هم اهمیتی داشته باشد ولی این نامه ، سخن جریانی است که اگر بتواند حتی لحظه ای هم دیگران را تحمل نخواهد کرد و البته این در چهان سوم تازگی ندارد .

/ 1 نظر / 7 بازدید

هم ذات پنداری .