زيردرخت با ابيات تنهايی

امروز صبح تو ماشين٬ تا برسم سرکار٬ نوار ابيات تنهايی رو گذاشتم . اشعار سهراب با صدای احمدرضا احمدی . نوار مال قديماست و من مدتها بود که گوشش نداده بودم ٬ اما انگار خيلی لازم بود .

/ 2 نظر / 5 بازدید
كيميا

سلام خيلي قشنگ فكر مي كني - بازم بهت سر مي زنم . به خونه ي منم بيا خوشحالم مي كني

رهای سابق

و انگار همه ما همیشه تنهاييم و هرروز تنهاييمان در باهم بودمان متکثر می شود. پس حاصل باهم بودنهایمان چیست؟