زير درخت با آرش کمانگير - ۳

 

واقعا نقش عجيبی است از يک قهرمان ، چهره غمگين و نگاه  آرش مرا بارها و بارها محسور خود کرده ،

 تنهايی آرش به اندازه همه تاريخ  و شايد مثل تنهايی تک تک ماست و اما آن تير که می گويند هنوز ميرود . تنهايی يک تير در آبی بيکران آسمان که هنوز می رود .

اين تابلو را بجهت هنر طاها هم بسيار دوست دارم ، کاملا نشان ميدهد که در معرق استاد است . او برادم من است و تنها برادر و بهترين .

/ 1 نظر / 9 بازدید
سام

کسی ندونه فکر می کنه نقاشيه ...