زير درخت و بعد از ۱۷ سال

بعد از ۱۷ سال ، صبح ، برای کار،  به سمت مدرسه نرفتم .

امروز صبح ، به سر کار جدیدم آمدم .

و ...

/ 6 نظر / 7 بازدید
حسين

و زندگی سيبيست گاز بايد زد با پوست !

جميله

چه هيجان انگيز!

سميه

کار جديد مبارک ! بايد جالب باشه....

مريم

مبارکه .

جميله

مثل اينکه دوستاتون بيشتر از شما هيجان زده شده اند!! ... برامون از اين تجربه جديد هم بنويسيد.