زير درخت و گشت و گذار در ميان کتاب

و باز نمايشگاه کتاب و لذت گشت و گذار در ميان کتابها ، ديدن عناوين و ورق زدنها ،

ديدن آنچه مدتها به دونبالش بودی و يا عناوينی که هر بار خريدشان را به بعد موکول کردی و اينبار هم شايد .

هنوز فرصت ديدار از نمايشگاه دست نداده و شايد بايد هنوز منتظر ،  بود .

راستش کتاب نخوانده بسيار مانده ، اما فقط ديدن و ورق زدن هم لذت بخش است .

/ 0 نظر / 6 بازدید