زير درخت و هوای سفر

ارديبهشت شايد بهترين فصل سفر در ايران باشد و من دلم هم بسيار هوای سفر کرده ولی ارديبهشت شايد شلوغ ترين فصل کاری هم باشد و در اين بين می ماند حسرت ديدار ، فقط شايد . 

/ 1 نظر / 8 بازدید
رسول

بهترين فصل سفر فصلی است که آسمان بالای سر ما باشد و زمين زير پای ما درست همان موقع است که مشغله کاری وجود ندارد و تو می توانی با خيال راحت سفر کنی